CBD en de ziekte van Parkinson

CBD olie die de klachten van Parkinson kan helpen verlichten bij de goedkoopste CBD webshop van Nederland

* bron: Cibdol

De laatste 10 jaar hebben we een stijging gezien in de populariteit en het gebruik van CBD, of het nu voor preventieve of medicinale doeleinden is. Er wordt ook steeds meer onderzoek uitgevoerd, met name om de medicinale beweringen te testen over cannabis en de actieve, chemische verbindingen. Eén van deze verbindingen is cannabidiol, oftewel CBD. Van CBD wordt aangenomen dat het een groot aantal mogelijke medicinale toepassingen bezit en een van deze toepassingen is dat het de symptomen van de ziekte van Parkinson kan verlichten. Let wel, verlichten, niet genezen !

CANNABIDIOL

Cannabidiol samenstelling

CBD is één van de honderden actieve cannabinoïden die in cannabis kunnen worden gevonden en het maakt maar liefst 40% uit van het plantenextract. Een van de belangrijkste redenen waarom CBD wordt onderzocht voor medicinale eigenschappen is dat het, in tegenstelling tot de meer populaire cannabinoïde THC, niet psychoactief is. Simpel gezegd, word je van CBD dus niet high, wat ideaal is voor medische behandelingen, omdat de voorkeur wordt gegeven aan minimale bijwerkingen. Onderzoeken suggereren dat CBD zelfs bij hoge doseringen goed getolereerd wordt en veilig is.

Een aantal medicinale eigenschappen waarvoor CBD wordt gewaardeerd zijn:

  • de vermindering van misselijkheid
  • het bestrijden van angst en depressie
  • het strijden tegen tumoren en kankercellen
  • en nog veel meer.

Helaas is het meeste bewijs afkomstig van dierproeven en er zijn maar weinig onderzoeken uitgevoerd op mensen. Daarnaast is CBD illegaal op veel delen van de wereld, wat aantoont dat het van het grootste belang is meer onderzoek te doen naar CBD en de effecten die het heeft op de menselijke gezondheid.

DE ZIEKTE VAN PARKINSON

De ziekte van Parkinson is een progressieve, degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het heeft met name invloed op de motorische activiteit en kan over verloop van tijd verergeren. Omdat het een progressieve ziekte is, komen de symptomen geleidelijk op. Deze symptomen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Primaire motorische symptomen, secundaire motorische symptomen en niet-motorische symptomen. Primaire motorische symptomen, zoals trillen, stijfheid, traagheid van bewegingen en moeite met lopen, zullen in een vroeg stadium beginnen. Deze primaire motorische symptomen worden gezamenlijk parkinsonisme genoemd. Naarmate de ziekte vordert, kunnen ook andere symptomen ontstaan, waarbij dementie het meeste voorkomt.

De ziekte van Parkinson is bij de meeste mensen idiopathisch, wat betekent dat de specifieke oorzaak niet bekend is. Het wordt echter aangenomen dat de oorzaak verband houdt met zowel genetische als omgevingsfactoren. Hoewel Parkinson wordt beschouwd als een niet-genetische aandoening, heeft 15% van de mensen met Parkinson een eerstegraads familielid met dezelfde aandoening. Voor wat betreft omgevingsfactoren, lijkt er een verband te zijn met Parkinson en blootstelling aan pesticiden, hoofdletsel en wonen op het platteland.

Parkinson heeft invloed op de zenuwcellen (neuronen) in een specifiek gebied van de hersenen, namelijk de substantia nigra. De meeste neuronen produceren dopamine, een chemische stof, die in de hersenen werkt als een neurotransmitter en dus signalen verstuurt naar andere zenuwcellen. Er zijn vijf routes waarmee de hersenen zijn aangesloten en waar dopamine doorheen wordt gestuurd en Parkinson heeft invloed op al deze routes. Naarmate de ziekte van Parkinson zich verder ontwikkelt, zal de door de hersenen geproduceerde hoeveelheid dopamine afnemen, waardoor een persoon niet langer in staat is om bewegingen (en andere functies) normaal te beheren. Buiten deze verslechtering van de zenuwcellen, zijn Lewy bodies een ander belangrijk pathologisch kenmerk van de ziekte van Parkinson. Lewy bodies zijn abnormale aggregaten van eiwitten die zich ontwikkelen in zenuwcellen en celdood kunnen veroorzaken.

Op dit moment zijn er meer dan 10 miljoen mensen gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson en mannen worden vaker getroffen dan vrouwen. De gemiddelde levensverwachting na de diagnose ligt tussen de 7 en 14 jaar en er bestaat geen geneesmiddel voor de ziekte. Maar er zijn diverse medicijnen, operaties en andere methoden die de symptomen kunnen verlichten. Een van deze methoden kan CBD zijn.

HELPT CBD BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON ?

In een recent onderzoek, uitgevoerd door een team onderzoekers uit Brazilië, werd aangetoond dat een dagelijkse behandeling met cannabidiol het welzijn en de kwaliteit van leven verbeterde bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Eenentwintig patiënten kregen gedurende een periode van 6 weken CBD toegediend in gelatine capsules. Er werden drie doses toegediend: 300mg per dag, 75mg per dag en een placebo. De patiënten die het meest verbeterden, waren diegenen die de dosis van 300mg ontvingen. Het moet echter wel worden vermeld dat de behandeling geen invloed had op de ziekte zelf, dus uitsluitend op de symptomen, en de kleine groepsgrootte heeft wellicht de bevindingen beperkt. Aan de andere kant suggereren dierproeven dat cannabis verbindingen de progressie van Parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen kunnen vertragen.

Het kan veilig worden beweerd dat CBD en andere chemische verbindingen in cannabis een groot aantal gezondheidsproblemen, aandoeningen en tekorten kan verlichten, zoals ook in diverse onderzoeken is aangetoond. Helaas echter is er nog veel meer werk te doen als het gaat om onderzoek naar CBD en de effecten die het heeft op de menselijke gezondheid. De ziekte van Parkinson herinnert ons er helaas aan waarom dit probleem, zoals eerder vermeld, belangrijk is voor de gezondheidszorg. We hopen dat het menselijk ras, in de nabije toekomst, al haar natuurlijke bronnen, die beschikbaar zijn voor iedereen, zal gebruiken om al hun problemen en aandoeningen te bestrijden.

CBD en de ziekte van Parkins

 

MedicinaleWietOlie.com - is een geregistreerde handelsnaam van van den Heuvel Concepts